Πρόσκληση για εργασίες

Προσκεκλημένοι συγγραφείς

 • -Σχετικά Τμήματα και Ακαδημαϊκοί των Πανεπιστημίων
 • -Επαγγελματίες αθλητές
 • -Αθλητικοί εκπαιδευτές
 • -Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
 • -Αξιωματούχοι οργανισμών που παρέχουν αθλητική εκπαίδευση
 • -Επιχειρηματικοί υπάλληλοι που παρέχουν υπηρεσίες αθλητικού τουρισμού
 • -Κρατικές αρχές στον τομέα του αθλητισμού και του τουρισμού

 

Διεθνές Περιοδικό Σύγχρονης Τουριστικής Έρευνας

Αυτό το ειδικό τεύχος έχει ως στόχο να προσφέρει μια πλατφόρμα σε ερευνητές και επαγγελματίες να παρουσιάσουν νέες έρευνες και εξελίξεις στον τομέα αυτό. Τα πεδία ενδιαφέροντος για αυτό το ειδικό τεύχος του περιοδικού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα:

ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

 • Επισκόπηση της Αθλητικής Εκπαίδευσης
 • Επενδύσεις στην αθλητική εκπαίδευση
 • Παγκόσμιες προσεγγίσεις και πολιτικές στην αθλητική εκπαίδευση
 • Αειφορία στην Αθλητική Εκπαίδευση
 • Περιφερειακή ανάπτυξη στην αθλητική εκπαίδευση
 • Τοπική ανάπτυξη στην αθλητική εκπαίδευση
 • Προώθηση και μάρκετινγκ στην αθλητική εκπαίδευση

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 • Παγκόσμια επισκόπηση του αθλητικού τουρισμού
 • Τρέχουσες τάσεις, πρακτικές, προβλήματα και προτάσεις λύσεων στον αθλητικό τουρισμό
 • Αξιολόγηση της αγοράς, προώθηση και μάρκετινγκ στον αθλητικό τουρισμό
 • Αντανακλάσεις του Αθλητικού Τουρισμού στην Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Αντανακλάσεις του Αθλητικού Τουρισμού στην Αστική Ταυτότητα και το Branding
 • Κρατικές ενισχύσεις, νομοθεσία και πολιτικές της χώρας για τον αθλητικό τουρισμό

ΕΊΔΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ

 • Αξιολόγηση των τύπων αθλητικού τουρισμού από την άποψη του εναλλακτικού τουριστικού μάρκετινγκ
 • Αναψυχής Αξιολόγηση των τύπων αθλητικού τουρισμού
 • Ανάπτυξη και βιωσιμότητα των προορισμών
 • Τουρισμός ποδοσφαίρου
 • Τουρνουά και κλειστά αθλήματα
 • Ολυμπιακοί Αγώνες
 • Αθλητικός τουρισμός νοσταλγίας

Οδηγίες και πληροφορίες για συγγραφείς

Επικεφαλής Επισκέπτης Συντάκτης: Katip Çelebi, Πανεπιστήμιο της Σμύρνης

για ερωτήσεις:  volkan.altintas@ikc.edu.tr

Οι εργασίες δημοσιεύονται με την αποδοχή τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία δημοσίευσης του ειδικού τεύχους.