ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ

Πνευματική παραγωγή 3

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών του φορέα διαχείρισης αθλητισμού που εργάζεται με μετανάστες (ECSMOM)

Το IO3 είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών που σκιαγραφεί το προφίλ ενός χειριστή αθλητικού μάνατζερ που ειδικεύεται στην ανάπτυξη του προφίλ του αθλητικού μάνατζερ σε μεταναστευτικούς στόχους. Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει ένα περίγραμμα των δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων που χαρακτηρίζουν αυτό το προφίλ, προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες εθνικές πραγματικότητες καθώς και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το Πρόγραμμα Σπουδών βασίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας και της ανάλυσης των εταίρων στο πλαίσιο των ΔΣ 1 και 2. 

Πνευματική παραγωγή 4

Μορφή κατάρτισης ETS για φορείς διαχείρισης αθλητισμού

Η κοινοπραξία δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό σχήμα βασισμένο σε μεθοδολογίες Education Through Sport (ETS) που στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση των αθλητικών φορέων (προπονητών και εκπαιδευτών) στον ειδικό τομέα της ανάπτυξης του προφίλ των αθλητικών διευθυντών στους μετανάστες. Το εκπαιδευτικό σχήμα χωρίζεται σε διαφορετικές εκπαιδευτικές ενότητες που παρέχονται μέσω του ETS, καθεμία από τις οποίες επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου κλάδου του προφίλ ενός αθλητικού διευθυντή: 1- Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Αθλητισμό. 2- Coaching και καθοδήγηση. 3- Ψηφιακές δεξιότητες για αθλητικούς μάνατζερ. 4- Διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων. 5- Μάρκετινγκ και επικοινωνία στον τομέα του αθλητισμού. 6- Στρατηγικές οικονομικής βιωσιμότητας για υπηρεσίες επισκευής θερμοσίφωνα στην Καλιφόρνια. 7- Καλή διακυβέρνηση.