Χτίζοντας υγιείς κοινότητες, αλλάζοντας ευκαιρίες

Το πρόγραμμα "Χτίζοντας υγιείς κοινότητες, αλλάζοντας ευκαιρίες" είναι ένα συνεργατικό άθλημα σύμπραξης που συντονίζεται από τη βουλγαρική ΜΚΟ Mundus Bulgaria, με την MVNGO ως οργανισμό-εταίρο. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει 5 οργανώσεις από τη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Κύπρο και την Ιταλία.

Στόχος του σχεδίου είναι να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση εθελοντική
αθλητικές δραστηριότητες, μαζί με την κοινωνική ένταξη, τις ίσες ευκαιρίες και την ευαισθητοποίηση για τη σημασία του υγιεινού τρόπου ζωής μέσω εκπαίδευση μέσω της μεθοδολογίας του αθλητισμού και αυξημένη συμμετοχή στον αθλητισμό για όλους.

Το χρονοδιάγραμμα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων περιλαμβάνει την υλοποίηση διαφόρων εργαστηρίων και εκδηλώσεων, καθώς και σημαντικές εργασίες που θα υλοποιηθούν από τους φορείς υλοποίησης σε τοπικό επίπεδο ταυτόχρονα. Το έργο θα χρησιμοποιήσει επίσης διακρατικές συναντήσεις μεταξύ των εταίρων μεταξύ των κύριων δραστηριοτήτων του, με σκοπό τη δημιουργία στρατηγικές για την επιτυχή και συντονισμένη υλοποίηση των τοπικών δραστηριοτήτων σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες. Οι διακρατικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται επίσης με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται σε κάθε στάδιο του έργου και τη διασφάλιση της διαδικασίας ποιοτικής παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Η δραστηριότητα που προβλέπεται στο πλαίσιο της 24μηνης συνεργασίας είναι η ακόλουθη:

- Εναρκτήρια συνάντηση.

Δράσεις ορατότητας online σε κάθε χώρα εταίρο.

Τοπικές δραστηριότητες κατάρτισης και δράσεις ευαισθητοποίησης σε κάθε χώρα εταίρο.

- Συνάντηση στρατηγικού σχεδιασμού και αξιολόγησης.

Τοπικές δράσεις για την προώθηση της αθλητικής κουλτούρας, της φυσικής δραστηριότητας, της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού και του εθελοντισμού στον αθλητισμό σε κάθε χώρα εταίρο.

- Συνάντηση ενδιάμεσης αξιολόγησης.

- Παραγωγή έργου Έξοδος (που πραγματοποιήθηκε σε διεθνές επίπεδο με την υποστήριξη όλων των εταίρων).

Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις δημόσιας διάδοσης σε κάθε χώρα εταίρο.

- Τελική συνάντηση αξιολόγησης.

- Κλείσιμο του έργου.