CP Small Sport SPETWES

Определяне на параметри и образователни инструменти за овластяване на жените в спорта SPETWES има за цел да подобри включването на жените и момичетата в спорта чрез предоставяне на набор от инструменти, насочени към спортните организации, за да мотивират...

Продължи ЧетенетоCP Small Sport SPETWES

CP Big Sport NFE&Sport

Проектът "Път към развитие на общността" има за цел да предложи на целевите групи възможността да преминат през обучения за неформално образование, използвайки спорта като инструмент за обучение. Проектът ще служи на...

Продължи ЧетенетоCP Big Sport NFE&Sport

CP Big Sport ADMINS

Проектът ADMINS е насочен към необходимостта от насърчаване на свързаните с работата умения и компетенции на служителите в спортната администрация, които от своя страна укрепват капацитета на спортните организации и допринасят за по-доброто...

Продължи ЧетенетоCP Big Sport ADMINS
Прочетете повече за статията SPORT “RINMAS”
равенство между половете чрез спорт

СПОРТ "RINMAS"

Основната тема на проекта Re(IN)novating Marketing Strategy Acsem-professional Female Teams е да се подобри управлението в спорта.

Продължи ЧетенетоСПОРТ "RINMAS"

СПОРТ "EHPARP"

EHPARP има за цел да насърчи участието в спорт и физическа активност, особено чрез подкрепа на препоръките на Съвета.

Продължи ЧетенетоСПОРТ "EHPARP"
Прочетете повече за статията SPORT “PARAdig”
спортни и професионални умения

СПОРТ "PARAdig"

PARAdig има за цел да насърчава образованието в спорта и чрез него, като се фокусира върху развитието на умения, които да помогнат на спортистите за последващата им работа.

Продължи ЧетенетоСПОРТ "PARAdig"
Прочетете повече за статията SPORT “PROPELLERS”
спорт, физическа активност, образование и здраве

СПОРТНИ "ВИТЛА"

Партньорства за сътрудничество в областта на спорта по програма "Еразъм+" Заглавие на проекта: Професионален и личен опит чрез учене през целия живот и редовен спорт (PROPELLERS) Продължителност на проекта: 01.01.2019 г. - 30.06.2021 г. Проект "Професионален и личен опит чрез учене през целия живот...

Продължи ЧетенетоСПОРТНИ "ВИТЛА"
Прочетете повече за статията SPORT “LET’S INCLUDE”
спортът като средство за социално приобщаване

СПОРТ "НЕКА ВКЛЮЧИМ"

"Да включим" е малко партньорство за сътрудничество в областта на спорта по програма "Еразъм+", което има за цел да насърчи социалното приобщаване и равните възможности в спорта.

Продължи ЧетенетоСПОРТ "НЕКА ВКЛЮЧИМ"