НАСОКИ

Интелектуален изход 5

Наръчник за разработване на образователни профили на ETS  

Наръчникът е справочен ресурс, предназначен за спортни педагози и организации, които работят/се интересуват от развитието на спортния мениджмънт (треньори и обучители), използващи ETS като инструмент. 

 

Интелектуален продукт 6

План за местни дейности 

Резултатът е план за действие, очертаващ програмата от местни действия, които да бъдат изпълнени във всяка страна партньор от националните групи на спортните педагози, с цел да се даде възможност на мигрантите да станат спортни мениджъри. 

Интелектуален изход 7

Ръководство за овластяване на мигрантите в спорта 

TРъководството е осезаем резултат от етапа на Местни дейности с мигранти, осъществен на ниво всяка страна партньор, и служи като практически ресурс за спортните оператори и организации при конкретното изпълнение на програми за овластяване в областта на спортния мениджмънт, насочени към мигрантите.