CPMES_POSTcard_02

Международна конференция на CPMES

ПРОГРАМА

Предаване на живо

След като се регистрирате, ще получите потвърждение, включващо уебвръзка.

Информация

За въпроси относно проекта CPMES и/или международната конференция, моля, свържете се с:

Ръководител на проект CPMES
Д-р Роберто Солинас
Председател Mine Vaganti НПО

Поща: president@minevaganti.org

Телефон: +39 079 601 0000