Изграждане на здрави общности, промяна на възможностите

"Изграждане на здрави общности, промяна на възможностите" е проект за съвместно партньорство в областта на спорта, координиран от българската неправителствена организация Мундус България, с МВНПО като партньорска организация. Консорциумът включва 5 организации от България, Испания, Полша, Кипър и Италия.

Проектът има за цел да предложи конкретни мерки с оглед насърчаване на доброволно
дейности в областта на спорта, заедно със социалното приобщаване, равните възможности и повишаването на осведомеността за значението на здравословния начин на живот чрез методология на образованието чрез спорт и увеличаване на участието в спорта за всички.

Графикът на предложените дейности включва провеждането на различни семинари и събития, както и значителна работа, която организаторите трябва да извършат едновременно на местно ниво. В рамките на проекта ще се провеждат и транснационални срещи между партньорите в периода между основните му дейности с оглед на създаването на стратегии за успешно и координирано изпълнение на местните дейности във всяка от участващите страни.. Транснационалните срещи ще се провеждат и с цел представяне на резултатите, постигнати на всеки етап от проекта, и осигуряване на качествен мониторинг по време на неговото изпълнение.

Дейностите, предвидени в рамките на 24-месечното сътрудничество, са следните:

- Начална среща.

Действия за видимост онлайн във всяка страна партньор.

Местни дейности за обучение и повишаване на осведомеността във всяка страна партньор.

- Среща за стратегическо планиране и оценка.

Местни действия за насърчаване на спортната култура, физическата активност, образованието чрез спорт и доброволчеството в спорта във всяка страна партньор.

- Среща за междинна оценка.

- Изготвяне на проекта Изход (провежда се на международно равнище с подкрепата на всички партньори).

Събития за публично разпространение на информация във всяка страна партньор.

- Среща за окончателна оценка.

- Приключване на проекта.