Erasmus+ KA1 Ungdom

KA1 Ungdom TC "Setea"

SETEA var ett Erasmus Plus KA1 multiaktivitetsprojekt (2 utbildningskurser) som koordinerades av den kroatiska icke-statliga organisationen "Rijeka Sport's Association", med MVNGO som partner ...

KA1 Youth TC "Utbildning genom idrott"

"Education Through Sport" var en utbildningskurs som handlade om vikten av idrott som ett pedagogiskt verktyg för att främja social integration. De 12 länderna

KA 1 Ungdom "Hälsosamt liv för lång livslängd"

Vi försökte uppmärksamma ett hälsosamt liv och fetmaproblemet. I det här projektet kommer unga människor från olika kulturer och historia att diskutera hur man kan vara mer aktiv i...

KA 1 Ungdom "THE S(PO)TART HUB"

Hög ungdomsarbetslöshet är ett europeiskt fenomen med ett regionalt genomsnitt på 16,1% i Europeiska unionen. Idrotten är en viktig sektor i den svenska ekonomin. Enligt en EU-undersökning om...

KA 1 Ungdom "Sports'R'us"

ASD Polisport kommer att genomföra ett ungdomsutbyte inom ramen för Erasmus+-programmet med totalt 36 ungdomar i ett icke-formellt utbildningsprojekt som syftar till att främja idrott som ett verktyg för...

KA 1 Ungdom "Friska och aktiva ungdomar"

I början av 2000-talet, när fitness- och sportanläggningar och sportklubbar som erbjuder olika aktiviteter och klasser är fler än någonsin, finns det ett oroande antal fysiskt inaktiva människor...

KA 1 Ungdom "TC-idrott som ett verktyg för social integration"

Detta projekt ligger i linje med målen för Erasmus+-programmet, och i synnerhet i denna nyckelåtgärd, genom att utbilda 28 unga tekniker från Portugal, Spanien, Italien, Polen, Ungern, Litauen...