Еразъм+ KA1 Младеж

KA1 Youth TC "Setea"

SETEA е мултиактивен проект по програма "Еразъм+" KA1 (2 курса за обучение), координиран от хърватската неправителствена организация "Спортна асоциация Риека", с MVNGO като партньор ...

KA1 Youth TC "Образование чрез спорт"

"Образование чрез спорт" беше курс за обучение, в който се разглеждаше значението на спорта като образователен инструмент за насърчаване на социалното приобщаване. 12 държави

KA 1 Младеж "Здравословен живот за дълго съществуване"

Опитахме се да привлечем вниманието към здравословния начин на живот и проблема със затлъстяването. В този проект млади хора от различни култури и с различна история ще дискутират за това как да бъдат по-активни в района...

KA 1 Младеж "The S(PO)TART HUB"

Високата младежка безработица е общоевропейско явление, като средната стойност за регионите в Европейския съюз е 16,1%. Спортът е важен сектор от шведската икономика. Според проучване на ЕС за К...

KA 1 Младежки "Sports'R'us"

ASD Polisport ще осъществи младежки обмен в рамките на програма "Еразъм+", включващ общо 36 младежи в проект за неформално образование, целящ популяризирането на спорта като средство за постигане на равнопоставеност.

KA 1 Младежи "Здрави и активни младежи"

В началото на 21-ви век, когато фитнес и спортните съоръжения и спортните клубове, предлагащи различни дейности и занимания, са повече от всякога, има тревожен брой физически неактивни хора, които не могат да се движат...

KA 1 Младеж "ТК Спортът като инструмент за социално включване"

Този проект е в съответствие с целите на програмата "Еразъм+", и по-специално с това ключово действие, като обучава 28 млади техници от Португалия, Испания, Италия, Полша, Унгария, Литва...