Младежко приобщаване чрез спорт

От април 2016 г. неправителствената организация Mine Vaganti координира изграждането на капацитет в рамките на програмата "Младеж".

Изпълнителната агенция в Брюксел (ИАСЕА) одобри проекта ни "Включване чрез спорт" (ITS), който ще включва 12 партньори от 4 континента: Италия (неправителствена организация Mine Vaganti), Румъния (Surf the Earth Project-Step), България (Спортен клуб Chempiyns Faktori), Кения (DAAC International), Сенегал (GNO FAR), Камерун (Global Compassion), Филипините (Държавен университет Палаван), Хонконг-Китай (Гимнастическа асоциация на Хонконг,), Индия (Образователно общество Баба Бхагван Дас), Гватемала (Techo - Гватемала), Перу (Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Peru) и Аржентина (Circulo Raices Sardas).

ИТС е извършвала дейности в Сенегал, Кения, Перу, Аржентина и Италия: TC, семинари и обучения за работа в сянка.

Чудесен резултат за нашия екип от европейски ръководители на проекти, които работиха по идеята от почти 2 години.

Освен това проектът има за цел да насърчи Спортът като инструмент за приобщаване, за разрешаване на междуличностни конфликти сред младежите, за насърчаване на толерантността и за подпомагане на младите хора да разберат проблемите на многообразието чрез неформално образование.

Интелектуалните резултати на ИТС са Формат TC, a Инструментариум за най-добрите практики в областта на ИТС и Уебсайт на ИТС.